Alajärvellä apteekki kannustaa ja liikuttaa

Alajärven apteekki on ollut Liikkujan Apteekki vuodesta 2012 lähtien. Toiminta ei ole jäänyt pelkän Liikkujan Apteekki -ovitarran tai liikuntatuotehyllyn varaan. Toteutukseen on vuosien varrella sisältynyt päivittäistä neuvontaa liikunnan hyödyistä, alueen liikuntamahdollisuuksien esille tuomista sekä erilaisia tempauksia, kampanjoita ja tapahtumia yhteistyökumppaneiden kanssa.

Jokaisella on mahdollisuus edistää terveyttään ja työkykyään, luoda pohjaa elinvoimaiselle ikääntymiselle ja vähentää sairauksista johtuvia kustannuksia. Paras tulos saadaan elämänmittaisella terveiden elintapojen huomioimisella. Apteekilla on luonteva rooli tukea asiakkaita tässä prosessissa ja edistää terveyttä sairauksista huolimatta.

Materiaalia, tapahtumia ja kampanjoita koko perheelle

Alajärven apteekki on toteuttanut syksyn 2023 aikana monipuolista Liikkujan Apteekki -toimintaa. Apteekissa on jaettu asiakkaille liikuntaohjeita sekä materiaalia painonhallinnasta ja alueen liikuntamahdollisuuksista. Lokakuun lopulla alkanut ja joulukuulle asti kestävä Liikuntahaaste-kampanja kannustaa keräämään 30 liikuntasuoritusta ja palauttamaan kortti apteekkiin. Liikuntasuoritukset voivat olla sykettä hieman nostattavaa liikuntaa, esim. kävelyä, juoksua, uintia, pyöräilyä, suunnistusta tai patikointia. Kaikki kampanjan osallistujat saavat osallistumispalkinnon ja ovat mukana uimahallisarjalipun arvonnassa.

­­– Liikkujan Apteekki -kampanjoissa voi hyödyntää esimerkiksi luonto- ja kausiliikunnan mahdollisuuksia. Vuodenaikojen mukaan vaihtuvat liikuntalajit tuovat monipuolisuutta ja vaihtelua liikkumiseen, farmaseutti Maria-Leena Ahola-Olli vinkkaa.

Alajärven apteekki ja paikallinen sydänyhdistys järjestivät koko perheen Sydänpäivän 29.9.2023. Tapahtumassa käveltiin liikunnanohjaajan opastuksella noin kolmen kilometrin lenkki, jonka varrella tutustuttiin mm. skeittirataan, ulkoliikuntalaitteisiin sekä padel- ja palloiluhalleihin. Lisäksi tehtiin yhteinen pieni jumppa. Osallistujien ikähaitari oli vauvasta vaariin, ja kaikki osallistujat saivat liikuntatuotepussin. Tapahtumassa esiteltiin alueen liikuntamahdollisuuksia ja mainostettiin esimerkiksi Alajärven palloiluhallin ikäihmisille ja lapsiperheille suunnattua maksutonta yleisövuoroa. Niin kutsutulla kävelyvuorolla hallissa pääsee kävelemään kuivissa olosuhteissa säästä riippumatta joka toinen arkipäivä parin tunnin ajan.

”Ideoita Liikkujan Apteekki -toimintaan voi tulla milloin vain ja mistä vain, joten aistit kannattaa pitää hereillä.”

Alajärven apteekki on pyrkinyt huomioimaan Liikkujan Apteekki -toiminnassa yksilön lisäksi koko perheen. Ahola-Olli näkee tärkeänä mallin, jonka vanhemmat antavat lapsilleen liikkumisesta ja terveellisistä elämäntavoista. Jos vanhemmat onnistuvat siirtämään liikuntakipinän lapsilleen, se on arvokas lahja. Näin voidaan mahdollisesti välttyä monilta sairauksilta ja vähentää rahanmenoa niin omasta kuin yhteiskunnan kukkarosta.

­­– Välillä vanhempien voi olla vaikea arjessa löytää aikaa omalle liikkumiselle, mutta näistäkin elämänvaiheista voi jäädä hyviä muistoja lasten aktivoimisen ja yhteisen tekemisen kautta, Ahola-Olli toteaa.

Yhteistyö voimavarana

Alajärven apteekki on toteuttanut Liikkujan Apteekki -toimintaa laajan yhteistyöverkoston kanssa. Toiminnassa ovat olleet mukana mm. kaupungin liikuntatoimi, Suomen Ladun paikallisyhdistys, Järviseudun Hengitysyhdistys, Alajärven Sydänyhdistys, kansalaisopisto sekä paikallisia yrittäjiä. Yhteistyötä on toteutettu apteekin teemapäivinä paikallisen kuntosaliyrittäjän kanssa.

– Kuntosaliyrittäjä on tuonut omaa toimintaansa tutuksi tarjoamalla asiakkaille tutustumispäiviä kuntosalille, jumppia, joogaa ja sisäpyöräilyä, Ahola-Olli kertoo.

Alajärven apteekki on tarjonnut asiakkailleen tietoa alueen patikkareiteistä ja kuntoradoista sekä uimahallin, kuntosalien ja muiden liikuntapaikkojen tarjonnasta. Apteekissa on mainostettu liikuntaseurojen ja yhdistysten toimintaa ja tempauksia. Ahola-Olli painottaa, että apteekeissa kannattaa tarjota tietoa omaa kuntaa laajemminkin lähiseudun liikuntatapahtumista.

Apteekissa on järjestetty terveyspäiviä, joissa asiakkaille on tarjottu kehonkoostumus- ja hyvinvointimittauksia. Erilaisia luentoja ja esittelyjä ovat pitäneet mm. personal trainer ja fysioterapeutti sekä Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun (PLU), Suomen Ladun, sydänyhdistyksen ja hengitysyhdistyksen edustajat.

Alajärven apteekki oli mukana muutama vuosi sitten myös terveyskeskuksen Liikkumisreseptikokeilussa, jolloin apteekissa ohjeistettiin liikuntareseptin kanssa saapuvia asiakkaita matalalla kynnyksellä liikkumiseen liittyvissä asioissa. Opastajina toimivat kaupungin liikuntatoimen ja kansalaisopiston edustajat. Asiakkaita ohjattiin yksilöllisen liikunnan lisäksi myös kansalaisopiston ja seurojen liikuntaryhmiin.

– Monipuolinen yhteistyöverkosto on ehdottomasti Liikkujan Apteekki -toiminnan voimavara. Verkoston avulla toiminnasta tulee laadukkaampaa ja tehokkaampaa, Ahola-Olli toteaa.

Kuvassa kolme henkilöä venyttelee apteekissa.

Jokainen Liikkujan Apteekki toteuttaa omannäköistään toimintaa

Ahola-Olli näkee, että Liikkujan Apteekeilla on hieno mahdollisuus saada liikuntakipinä syttymään asiakkaille osana sairauden omahoitoa. Asiakas ei ole välttämättä tullut ajatelleeksi liikunnan merkitystä sairauden hoidossa.

– Elämältä saa paljon enemmän, kun on aktiivinen. Sairauksista huolimatta elämään voi saada liikkumisen kautta sisältöä, iloa ja sosiaalisuutta.

Isoin kysymys onkin, miten ihminen saadaan lähtemään liikkeelle. Osa on innokkaita, osa empii ja osa haluaa vain jäädä sohvan pohjalle.

Jokainen Liikkujan Apteekki voi toteuttaa toimintaa omien resurssiensa, kulloisenkin tilanteen ja voimavarojen mukaan. Alajärven apteekissa toiminnan pohjana on halu edistää alueen asukkaiden hyvinvointia. Tapahtumat ja kampanjat voivat olla kausiluonteisia.

– Ei kannata myöskään lannistua, jos jokainen tapahtuma ei houkuta osallistujia, Ahola-Olli kannustaa.

Esihenkilöiden positiivinen suhtautuminen sekä työkaverien tuki ja yhteistyö edesauttavat toimintaa. Ideoita Liikkujan Apteekki -toimintaan voi tulla milloin vain ja mistä vain, joten aistit kannattaa pitää hereillä.

Lisätietoja:
Farmaseutit Maria-Leena Ahola-Olli ja Tuija Polso, Alajärven apteekki