Kuvassa on vanhoja lääkepulloja valkoisella tasolla.

Liikkujan Apteekki -toimintakyselyn tuloksia

Suomen Apteekkariliiton 564 jäsenapteekkia vastasi tammikuussa 2024 toimintakyselyyn, jossa tarkasteltiin vuoden 2023 toimintaa apteekeissa. Kyselyn vastausprosentti oli 72.

Kyselyyn vastanneista 162 apteekkia vastasi olevansa Liikkujan Apteekkeja, ja 14 apteekkia harkitsi liittymistä vielä vuoden 2024 aikana. 388 apteekkia ilmoitti, etteivät ne ole Liikkujan Apteekkeja.

Apteekista saa neuvoja terveyttä edistävään liikuntaan

Kyselyssä tiedusteltiin Liikkujan Apteekiksi ilmoittautuneilta apteekeilta, tarjoavatko he asiakkailleen aktiivisesti terveyttä edistävään liikuntaan rohkaisevia neuvoja osana Liikkujan Apteekin palveluja. Suurin osa (73 vastausta) vastasi koko henkilökunnan pyrkivän tähän aina sopivassa tilanteessa.

41 apteekissa vain osa farmaseuttisesta henkilökunnasta osallistuu Liikkujan Apteekin toimintaan. Loput 46 vastaajaa ilmoitti, ettei heillä ole resursseja tai riittävää osaamista terveyttä edistävään liikuntaan rohkaisevien neuvojen tarjoamiseen asiakaskohtaamisissa.

Yhteistyötä kunnan ja liikuntaneuvojan kanssa

Kysymykseen, onko apteekeilla toimivaa yhteistyötä kunnan liikuntapalveluiden ja/tai liikuntaneuvojan kanssa, noin puolet vastaajista kertoi joko osallistuvansa tapahtumiin yhdessä liikuntapalveluiden kanssa tai järjestävänsä tapahtumia yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa. Toinen puolikas vastaajista mielsi Liikkujan Apteekin yksinomaan apteekin omaksi toiminnaksi.

Katso, järjestääkö sinun kuntasi liikuntaneuvontaa >

Konstit on monet

Kysymykseen, miten Liikkujan Apteekki näkyy apteekissa, oli mahdollisuus vastata avoimesti. Monessa apteekissa järjestettiin tapahtumia, tehtiin aiheesta somepäivityksiä, tulostettiin jumppaohjeita jaettavaksi ja pidettiin liikuntahyllyä houkuttelevana asiakkaille. Myös liikunnan tärkeydestä puhuttiin monessa paikassa asiakkaiden kanssa.

Yksi vastaajista kertoi heidän järjestäneen apteekin aamulenkkejä sekä muita yhteiskävelyjä. Lisäksi he olivat toteuttaneet kuntosuunnistustapahtuman yhteistyössä paikallisen seuran kanssa ja olleet mukana mm. Vie vanhus ulos -tapahtuman järjestämisessä kunnan liikuntatoimen kanssa.

Teksti: Marjo Vainio / Suomen Apteekkariliitto