Kuvassa on käsi kädessä.

YKSIN Ei tarvitse pärjätä

Mikäli liikkumisen aloittaminen tuntuu haastavalta, voi maksuttomasta liikuntaneuvonnasta olla apua.

Jos kaipaat lisää liikettä arkeesi tai koet, että elintapasi kaipaavat muutosta, on liikuntaneuvonta tarkoitettu juuri sinulle. Se on yksilöllistä ammattilaisen antamaa ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan.

Sinun tarpeesi, toiveesi ja tavoitteesi ratkaisevat, mitä neuvonta sisältää ja kuinka kauan se kestää. Liikuntaneuvoja auttaa sinua tunnistamaan ne vahvuudet, joiden avulla pystyt tekemään pysyviä elintapamuutoksia. Sinä asetat tavoitteen ja saat neuvojasta rinnallakulkijan, joka tukee sinua tavoitteen saavuttamisessa.

Liikuntaneuvonnan tavoitteena on edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Liikkumisen lisääntymisellä tavoitellaan myönteisiä terveysvaikutuksia ja elämänlaadun kohentumista. Neuvonnalla ei haeta hokkuspokkustemppuja, vaan pysyvää aktiivista arkea.

Liikuntaneuvonta on kaikille avoin ja maksuton palvelu, josta vastaa kunnan liikuntatoimi ja terveydenhuolto yhdessä. Liikuntaneuvonnan palveluketjussa ovat mukana Liikkujan apteekit, työterveyshuolto, sosiaalihuolto, paikallisyhdistykset, urheiluseurat ja yksityiset palveluntuottajat. Kaikille löytyy oma rooli asiakkaan tavoittamisessa, liikkumisen puheeksiottamisessa tai liikuntaryhmien toteuttamisessa.

”Neuvonnalla ei haeta hokkuspokkustemppuja, vaan pysyvää aktiivista arkea.”

Liikkujan Apteekit osana liikuntaneuvontaa

Apteekkien asiakaspalvelu on asiantuntijatyötä. Ohjaukseen ja neuvontaan liittyy ammattitaitoa, joka ei aina näy asiakkaalle. Se on taitoa kysyä oikeita kysymyksiä, tulkita vastauksia ja kartoittaa asiakkaan tilannetta. Keskustelujen ja sanattoman viestinnän perusteella asiakasta voidaan ohjata oikeaan suuntaan.

Apteekissa asioivat kaikenlaiset asiakkaat. Tiskin takana olevilla ammattilaisilla on merkittävä tehtävä tunnistaa ne asiakkaat, jotka hyötyvät liikunnasta. Tarkoituksena ei ole saarnata liikunnasta, vaan tarjota apua sitä kaipaavalle. Liikkumisen puheeksiottamisella ei haluta arvostella tai moittia asiakasta, vaan auttaa kuunnellen. Liikkujan Apteekeille kyse on asiakkaiden kokonaisvaltaisesta huolenpidosta ja välittämisestä.

Useissa kunnissa on mahdollista saada maksutonta liikuntaneuvontaa. Apteekit ovat osa liikuntaneuvonnan palveluketjua yhdessä kunnan muiden toimijoiden kanssa.