En man och en kvinna håller varandra i hand.

Motionärens Apotek som en del av motionsrådgivningen

Apotekens kundbetjäning sköts av experter. Handledningen och rådgivningen kräver yrkeskunskap som inte alltid är synlig för kunden. Det krävs en viss färdighet för att ställa rätt frågor, tolka svaren och kartlägga kundens situation. På basis av diskussioner och icke-verbal kommunikation kan kunden styras i rätt riktning.

Alla slags kunder besöker apoteket. Personalen bakom disken har en viktig uppgift när det gäller att identifiera de kunder som skulle ha nytta av motion. Syftet är inte att predika om motion, utan att erbjuda hjälp till den som behöver det. Fysisk aktivitet förs inte på tal för att kritisera eller klandra kunden, utan för att hjälpa kunden genom att lyssna. Vid Motionärens Apotek är det fråga om att ta hand om och bry sig om kunderna på ett heltäckande sätt.

Grönt och tre små blåa kors.

I många kommuner är det möjligt att få avgiftsfri motionsrådgivning. Apoteken är en del av motionsrådgivningens servicekedja tillsammans med andra kommunala aktörer. Motionsrådgivningen är en tjänst som är öppen för alla och dess mål är att främja den övergripande hälsan. Genom ökad fysisk aktivitet eftersträvas positiva hälsoeffekter och förbättrad livskvalitet. Syftet med rådgivningen är inte att erbjuda hokus pokus, utan att åstadkomma en aktiv vardag som är bestående.