Mistä motivaatio liikkumiseen?

Kukapa meistä ei tietäisi, että liikunta vaikuttaa positiivisesti terveyteen ja hyvinvointiin. Kiistattomista hyödyistä ja lukemattomista liikkumismahdollisuuksista huolimatta, jopa 80 % työikäisistä ei liiku terveytensä kannalta riittävästi. Mistä tämä johtuu? Miksi sohvan pohjalta nouseminen on monille niin haasteellista? Mikäli syitä liikkumattomuudellesi ovat esimerkiksi ajanpuute, väsymys tai stressi, et ole ainoa! 

Kaikki lähtee ajattelun muutoksesta

Liikkumisessa pienikin on kaunista ja pienistä puroista kasvaa lopulta iso joki. Vähän liikkuvia voi motivoida myös se, että heillä liikunnan hyötysuhde on erittäin korkea, ja näin jo pienellä panostuksella ja aktiivisuuden lisäyksellä voi saada roppakaupalla hyvää aikaan. Kannattaakin painaa syvälle mieleen ajatus siitä, että aivan jokaisella askeleella on oikeasti merkitystä.  

Aktiivisuutta voi varsinaisten liikuntasuorituksien lisäksi kerätä myös päivittäisten toimintojen ohessa. Arkisten asioiden hoitaminen tarjoaakin päivittäin lukuisia mahdollisuuksia lisätä liikkumista. Joskus tämän havaitseminen vaatii vain hieman panostusta. Tästä syystä nyt viimeistään on syytä heittää romukoppaan ajatus siitä, että liikunta tulisi ajatella erillisinä suorituksina, joille on aina oltava varattuna oma aikansa.  

Liikunnassa ei myöskään tarvitse tavoitella täydellisyyttä, mitä ikinä täydellisyydellä sitten tarkoitetaankaan. Liikkumisen säännöllisyys on tärkeää, mutta tauotkin ovat täysin sallittuja ja niitä tulee väistämättä kaikille – toisille pidempiä ja toisille lyhyempiä. Kunnon romahtamista päivässä tai edes viikossa ei tarvitse pelätä, säännöllisen liikunnan aiheuttamat hyödyt kyllä kantavat pidemmän aikaa. 

Löydä motivaatio liikkumiseen

Kaikki eivät tykkää hikisestä salitreenistä. Tai pallopeleistä. Eikä varsinkaan juoksemisesta. Paras tapa liikkua on yksinkertaisesti se, mikä on sinulle helpointa ja mielekkäintä.

Paitsi liikuntamieltymykset myös liikuntaan motivoivat tekijät ovat eri ihmisillä erilaisia. Liikunnan aikaansaama kohonnut kalorinkulutus, kunnon kohoaminen, ulkonäköseikat tai edes parempi terveys eivät motivoi kaikkia. Valitettavasti lääkärin tai puolison patistelu liikkumaan ei myöskään ole kovin todennäköinen motivaattori pitkäaikaiselle liikkumiselle. Ihmiset ovat erilaisia ja näin tarvitaan myös erilaisia motivointikeinoja.  

Edellytys liikuntaharrastuksen jatkumiselle on ihmisestä itsestään, hänen omista haluistaan ja toiveistaan, lähtevä motivaatio. On tosiasia, että joillekin säännöllinen liikkuminen on helppoa ja toisille taas paljon haastavampaa. Osalle ihmisistä liikunta on itseisarvo, heille jo liikkuminen itsessään tuottaa iloa ja on palkitsevaa. Osa ihmisistä taas ei erityisemmin pidä liikunnasta tai saa siitä suurta iloa, mutta he haluavat kuitenkin liikkua. Heille liikunnalla on välinearvoa. He haluavat liikkua, koska tiedostavat liikunnan aikaansaamat muut hyödyt. 

Apuvälineitä liikuntamotivaation löytämiseen ja ylläpitoon

Liikuntamotivaatio muodostuu eri ihmisillä hyvin eri tavoin. Osalla se on sisäsyntyistä ja osa taas saattaa tarvita pientä ulkoista avustusta.

Alla on listattu muutamia ”apuvälineitä”, jotka voivat helpottaa liikuntamotivaation löytämistä ja ylläpitoa.