En anställd på ett apotek packar en kunds inköp i en påse.

MOTION ÄR MEDICIN, OCH DEN FINNS PÅ MOTIONÄRENS APOTEK

Redan över 200 Motionärens Apotek runt om i Finland

Motionen har många nyttiga egenskaper, så uttrycket ”motion är medicin” är ingalunda taget ur luften. Motion förebygger och behandlar många sjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och vissa cancersjukdomar. Dessutom höjer motionen humöret, minskar stressen och förbättrar sömnen. Och det allra bästa: en dos motionsmedicin påverkar allt samtidigt och dessutom utan biverkningar.

Grönt och tre små blåa kors.

Det finns redan över 200 Motionärens Apotek i Finland och du känner igen dem på en dekal på apotekets dörr eller fönster. Personalen på Motionärens Apotek har fått utbildning om hälsomotionens betydelse för förebyggandet och behandlingen av sjukdomar. Varje Motionärens Apotek genomför verksamheten på ett sätt som passar apoteket i fråga, utifrån sina egna utgångspunkter.

”APOTEKET TAR HAND OM DIN HÄLSA PÅ ETT ÖVERGRIPANDE SÄTT. MOTION ÄR MEDICIN.”

På Motionärens Apotek kan du få

  • Information om hälsofördelarna med motion och motionens betydelse för förebyggandet av sjukdomar.
  • Information om motion som en del av behandlingen av olika sjukdomar.
  • Information om kommunens motionsrådgivning och lokala motions- och livsstilsgrupper.
  • Stöd och uppmuntran för att inleda en aktivare vardag.
  • Avgiftsfritt material om hälsomotion och viktkontroll.
  • Produkter som passar motionärer.
  • Apoteksspecifika evenemang och temadagar samt kampanjer tillsammans med lokala samarbetspartner.

motionärens apotek

VARJE MOTIONÄRENS APOTEK ÄR UNIKT