Apoteksanställd och kund på apoteket.

MOTIONÄRENS APOTEK DISTRIBUERAR MOTIONSMEDICIN

Apoteken tryggar tillgången till läkemedel, men är också ett betydande stöd för egenvården och ger råd om hälsosamma levnadsvanor. På apoteket får du reda på om besväret kan hanteras med läkemedelsfri behandling, såsom motion, eller om du eventuellt behöver läkemedel.

Apoteken i Finland har årligen 50-60 miljoner kundkontakter. Antalet besök är nästan dubbelt så stort som inom den övriga hälso- och sjukvården. Apoteken är en utmärkt kanal för att nå finländare som rör sig för lite, eftersom apoteken på ett mångsidigt sätt betjänar olika kunder – även sådana som sällan använder andra hälso- och sjukvårdstjänster. Apotekspersonalen har möjlighet att i kundsituationer föra motion på tal med sådana kunder som motionssektorn av tradition inte når. Det finns mycket potential, eftersom 80 procent av finländarna inte rör på sig tillräckligt med tanke på sin hälsa. Det syns som kostnader på miljoner euro för samhället.

Motionärens Apotek

Motion har en betydande roll i förebyggandet och behandlingen av många sjukdomar. I samband med att läkemedel hämtas ut känns det också naturligt att föra fysisk aktivitet på tal. Motionärens Apotek får sina kunder att fundera över sin egen motion, hänvisar dem till motionsrådgivning samt uppmuntrar dem att motionera på egen hand eller i ledda grupper. Kunden kan också ställa sjukdomsspecifika frågor om ”motionsmedicin”.

När fysisk aktivitet tas upp på apoteket upplever kunden att apotekspersonalen är genuint intresserad av kundens situation och verkligen vill hjälpa. Sakkunnig rådgivning hjälper kunden att stärka sina egna resurser för att övervinna orörligheten. Apotekspersonalen är bevisligen yrkeskunnig. De anställda på apoteket väcker förtroende och därför är de lämpliga personer att föra orörlighet på tal.

”DET BÄSTA ÄR NÄR KUNDERNA INSER ATT VI ÄR INTRESSERADE AV DERAS HÄLSA OCKSÅ UR ANDRA SYNVINKLAR ÄN DEN MEDICINSKA.”

Apoteket gynnas på många sätt

Att delta i verksamheten inom ramarna för Motionärens Apotek ger många immateriella fördelar som på längre sikt också påverkar apotekens produktivitet.

Läs mer om nyttan med verksamheten >

Gå med i Motionärens Apotek

Blev du intresserad av konceptet? Vilket apotek som helst som är medlem i Finlands Apotekareförbund kan vara ett Motionärens Apotek. Det är lätt att ansluta sig.

Läs mer om hur ditt apotek kan delta >

Blå och tre små gröna kors.

Många sätt att genomföra konceptet

En av de bästa egenskaperna hos konceptet Motionärens Apotek är att apoteken kan genomföra verksamheten på ett sätt som passar dem själva. Du kan inspireras av andras verksamhet eller hitta på något helt nytt. Endast fantasin sätter gränser!

Tips för det praktiska genomförandet

Länkarna nedan ger många idéer och tips för det praktiska arbetet. Innehållet bakom länkarna är avsett enbart för Motionärens Apotek. Du får lösenordet när du ansluter dig till Motionärens Apotek, tillsammans med varje nätverksbrev eller genom att begära det per e-post på adressen ulla.raappana-janis@apteekkariliitto.fi. Samma lösenord fungerar på alla skyddade sidor.

Bli inspirerad, engagera dig och genomför!