Fem personer, varav en har en Mölkky-pinne i handen.

MOTION FÖR ALLA DIABETESTYPER   

I Finland finns det cirka 50 000 typ 1-diabetiker och uppskattningsvis 400 000 typ 2-diabetiker. Det uppskattas dessutom att cirka 50 000-100 000 finländare lider av typ 2-diabetes utan att veta om det. Varje år insjuknar cirka 10 000 gravida i graviditetsdiabetes.

Ett grönt och tre små blåa kors.

Motion vid olika typer av diabetes

Är motion till någon nytta?


Motion i lämpliga doser har en gynnsam inverkan på diabetikerns hälsa och livskvalitet. Motion främjar hjärtats och artärernas hälsa, effektiverar ämnesomsättningen samt förbättrar vakenhetstillståndet, stressen och sömnkvaliteten. Dessa faktorer påverkar hur bra vi orkar sköta vår diabetes.

Heder åt motionen!

Det lönar sig att kombinera kroppsvårdens delområden (uthållighetskondition, muskelstyrka, balans och rörlighet) med promenader, eftersom det ofta är utmanande att göra stretchnings- och styrkeövningar. Utnyttja alltså ojämn terräng och trappor samt till exempel träd och bänkar. Kom ihåg att redan en liten ökning av aktiviteten är till nytta.

Sträva efter att hålla motionen meningsfull och diskutera sådant som ska beaktas med din vårdinstans, såsom fötternas hälsa, eventuella tilläggssjukdomar och medicinering.

Förbered dig på motion

En typ 1-diabetiker bör förstå insulinets verkningstider, eftersom insulin kommer in i kroppen på konstgjord väg. Insulinets effekt bibehålls ända fram till slutet av det injicerade insulinets verkningstid, även om blodsockret sjunker när man rör på sig.

En typ 1-diabetiker bör minska insulindosen före ansträngande motion för att förhindra att blodsockret sjunker för mycket. En typ 2-diabetiker bör hålla koll på blodsockret under insulinbehandlingen och vid behov minska insulindosen. Dessutom ska man se till att man får tillräckligt med näring vid sidan av motionen.

Tips (typ 1)

  • Minska din måltidsinsulindos med 20-30 procent när du motionerar inom två timmar efter måltiden.
  • Ät cirka 10-20 gram kolhydrater om blodsockret är 4-7 mmol/l före motionen.
  • Ha med dig något kolhydrathaltigt att äta eller dricka.
  • Minska dosen långverkande detemir- eller glargininsulin med 20-30 procent före motion som pågår flera timmar.
  • Mät ketonerna när blodsockret är högt (över 14 mmol/l) och korrigera hyperglykemi och ketonnivå.
  • För personer med pumpbehandling lönar det sig att minska basaldosen i samband med motion.

Graviditetsdiabetes innebär ett tillstånd där störningar i sockerämnesomsättningen uppstår hos en gravid kvinna. Insulinets effekt kan försämras särskilt under den andra trimestern. Graviditetsdiabetes är samtidigt ett tecken på ökad risk att insjukna i typ 2-diabetes. Motion kan minska risken och därför lönar det sig att göra motionen till en del av livet både under och efter graviditeten.

Motion gör den fysiska ansträngningen lättare under graviditeten, påskyndar återhämtningen efter graviditeten och förlossningen samt förebygger och behandlar besvär i ryggen och nack-skulderområdet. Dessutom har motion en positiv inverkan på sömnmängden och -kvaliteten samt på fostrets och det nyfödda barnets hälsa.

Det är tryggt för gravida att motionera om graviditeten förlöper problemfritt. För gravida kvinnor rekommenderas både daglig motion som effektiverar andningen och blodcirkulationen och muskelkonditionsträning två gånger i veckan; förstärkning och stretchning av musklerna.

Det lönar sig att diskutera fysisk aktivitet med en läkare och sträva efter att hålla motionsupplevelserna positiva.

MER INFORMATION

Diabetesförbundet

Diabetesförbundets motionssidor

Hälsobyn – Diabeteshuset

Diabetes; Pirjo Ilanne-Parikka, Leo Niskanen, Tapani Rönnemaa, Marja-Terttu Saha (toim.) Duodecim 2019

Denna sida har sammanställts i samarbete med Diabetesförbundet.

Diabetesförbundets logotyp.