Kuvassa naiselta mitataan verenpainetta apteekin tiskillä

Uudet keinot käyttöön Näsin Apteekissa

Porvoolainen Näsin Apteekki on ollut Liikkujan Apteekki vuodesta 2019. Kipinä Liikkujan Apteekki -toimintaan mukaan lähtöön syntyi apteekkari Kirsi Paulamäen omasta innostuksesta. Myös apteekin henkilöstö innostui kouluttautumaan Liikuntaa lääkkeeksi -aiheeseen. Apteekin henkilökunta edistääkin aktiivisesti työssään asiakkaiden liikunnallista elämäntapaa erilaisten kampanjoiden ja kokeilujen avulla.

Näsin Apteekissa on parin viime vuoden ajan tehty urakalla töitä liikunnallisemman elämäntavan edistämiseksi. Kohderyhmäksi valittiin alussa erityisesti tyypin 2 diabetes -lääkityksen aloittavat. Toiminnassa korostuu erityisesti liikkumisen puheeksiotto sekä asiakkaiden ohjaaminen kunnan liikuntatoimen liikuntaneuvontaan työikäisten liikkumislähetteellä.

Mitä kaikkea Näsin Apteekissa on jo tehty?

 • Liikkujan Apteekki -hylly, jossa on mm. kinesioteipit, tuet ja kylmävoiteet.
 • Vahva sosiaalisen median hyödyntäminen
 • mm. apteekin oma sometiimi, tapahtumien markkinointi ja somehaasteet etenkin apteekin omilla Facebook-sivuilla
 • Erilaiset somehaasteet
  • Kuntoporrashaaste, jossa rohkaistiin kaikkia kuntoportaisiin ja palkittiin sekä asiakkaita että työntekijöitä.
  • Liiku 30 minuuttia päivässä -haaste. Asiakkaat täyttivät lomakkeelle päivittäisen aktiivisuutensa ja palauttamalla lomakkeen osallistuivat arvontaan.
 • Apteekki sponsoroi TuoliFysion toimintaa, joka on Porvoossa liikuttanut paljon ihmisiä. TuoliFysio on ryhmäliikuntamuoto, johon on poimittu elementtejä fysioterapian ja ratkaisukeskeisen psykoterapian lisäksi pilateksesta, joogasta ja perinteisestä tuolijumpasta. EtäTuoliFysio on mahdollistanut toiminnan leviämisen laajemmalle Suomeen.
 • InBody-laitteen hyödyntäminen apteekin tiloissa.
 • Yhteistyö eri toimijoiden kanssa
  • Näsin Apteekki on juoksija Sara Kuiviston virallinen sponsori olympialaisiin 2024 saakka. Sara näkyy apteekin liikunta-aktiviteeteissa ja somekampanjoissa.
  • Paikallisen kuntokeskus Hype Centerin kanssa: Apteekin kanta-asiakkaille (rajatuin kriteerein) lähetettiin tekstiviesti, että viestiä näyttämällä saa 10 % alennuksen esim. 10 kerran kuntosalikortista tai 30 minuutin hieronnasta. Yhtenä iltana kuntokeskuksen tiloissa tehtiin myös InBody-mittauksia apteekin omalla laitteella.
Kuvassa on kaksi farmaseuttia ja naista kuvaava pahvihahmo

InBody-mittauksilla elintavat puheeksi

Apteekissa toteutetaan kehonkoostumusmittausta InBody-laitteella. Mittaukseen asiakas pääsee nettiajanvarauksella tai joskus ilman ajanvaraustakin, jos aikoja sattuu juuri silloin olemaan vapaana.

Kehonkoostumusmittausten taustalla on ajatus siitä, että mittauksen yhteydessä päästään juttelemaan asiakkaan kanssa laajemmin elintavoista ja tarvittaessa pystytään ohjaamaan asiakas ottamaan yhteyttä esimerkiksi kunnan liikuntatoimen liikuntaneuvojaan. Hyvänä apuna elintapojen puheeksiotossa ja eteenpäin ohjaamisessa ovat olleet lehtiset, joissa on esim. kunnan liikuntaneuvojan yhteystiedot.

Koppi elämästä -palvelu auttaa elintapamuutoksessa

Näsin Apteekissa ryhdytään tammikuussa kokeilemaan Koppi elämästä -tukipalvelua. Palvelu on tarkoitettu kaikille, jotka kokevat tarvitsevansa elintapoihinsa remonttia. Maksullisessa palvelussa asiakas saa 12 kuukauden ajan ohjausta elintapamuutoksiin.

Palvelu sisältää alku- ja loppumittaukset, joihin kuuluvat mm. laboratoriotestit (verenpaine, sokerit, hemoglobiini, tulehdusarvot, ferritiini ja rasva-arvot) ja InBody-mittaukset. Lisäksi palveluun sisältyy useita tapaamisia 12 kuukauden aikana. Palvelukokonaisuus räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Palvelussa tehdään tiiviistä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa tutustuttamalla asiakas esimerkiksi alueen liikuntapaikkoihin ja liikuntapalvelujen järjestäjiin. Kerran kuukaudessa apteekissa järjestetään liikunnallisia tapahtumia, jotka on tarkoitettu Koppi elämästä -tukipalvelun asiakkaiden lisäksi muillekin apteekin asiakkaille.

Henkilöstön innostus ja esihenkilön tuki avainasemassa

Toiminnan kehittymisen kannalta henkilöstön oma innostus lähteä kokeilemaan uusia, erilaisia toimintatapoja on ollut keskeistä. Mikään ei kuitenkaan olisi mahdollista ilman apteekkarin tukea. Se mahdollistaa uudet kokeilut ja toimivan yhteistyön. Apteekkari myös näyttää itse esimerkkiä.

Näsin Apteekissa kehitetään koko ajan uudenlaista toimintaa ja rohkaistaan työkavereita, mikä näkyy myös asiakkaille. Moniammatillinen yhteistyö liikunnan edistämisessä apteekin sisällä ja kumppaneiden kanssa on tärkeää. Näsin Apteekin henkilökunta kannustaa muitakin apteekkeja tekemään rohkeasti erilaisia kokeiluja. Kaikki kokeilut eivät aina tuota huipputulosta, mutta jos ei mitään uutta testaa, mikään ei myöskään muutu.

Lisätietoja:
Näsin Apteekin farmaseutit Saila Asikainen ja Mervi Tanskanen
www.nasinapteekki.fi