Mies istuu apteekin tiskin äärellä. Pyödällä on tuubi ja lääkepurkki.

Vetelin Apteekki uranuurtajana Soiten palvelutarjottimella

Vetelin apteekki on ollut aktiivisesti mukana työssä, jossa luodaan Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitelle palvelutarjotinta. Työskentely liittyy soteuudistustyöhön, jossa kehitetään alueen sosiaali- ja terveyspalveluja.

Apteekit on kirjattu ennaltaehkäisevien palvelujen toteuttajaksi sosiaali- ja terveysministeriön Hyvinvointia kaikille 2030 -toimeenpanosuunnitelmassa. Apteekkien rooli korostuu elintavoiltaan heikossa asemassa olevien asiakkaiden tunnistamisessa, puheeksiottamisessa sekä matalan kynnyksen mini-interventioissa. Lisäksi apteekkien saatavuus lähellä asiakasta on huomioitu suunnitelmassa. Vetelin apteekissa heräsi ajatus, että soteuudistus tuo apteekeille myös mahdollisuuksia tuoda apteekkien asiantuntijoiden osaamista ja työtä esille.

Keski-Pohjanmaalla käynnistyi palveluketjutarjottimen rakentaminen, jossa myös apteekit saadaan paremmin ja entistä tiiviimmin liitettyä muuhun terveydenhuoltoon. Työ käynnistyi Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n aikuisliikunnan asiantuntija Satu Heinojan aloitteesta. Hän näki apteekkien roolin osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä erittäin tärkeänä ja kutsui kaksi alueensa apteekkia mukaan palvelutarjottimen työstämiseen. Vetelin apteekin liittyessä mukaan apteekin roolia palveluketjussa lähdettiin luomaan.

Kaksi apteekin henkilökuntaan kuuluvaa naista venyttelee apteekissa.
Farmaseutti Tanja Rannila (vas.) ja apteekkari Hanna Halonen venyttelevät työpäivän lomassa.

Työskentelyn lopputuloksena apteekki on toimijana kirjattu palvelutarjottimelle. Palvelutarjottimella on kuvattu palveluketju, joka muodostuu tietylle asiakasryhmälle tarkoitetuista perättäisistä tai osin yhtäaikaisesti toteutuvista palveluista. Apteekkien näkyvyys osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluketjua ei ole itsestäänselvyys, joten Vetelin apteekki näyttää mallia muille.

Liikkujan Apteekki -toiminnasta paljon hyötyjä

Kuvassa joukko naisia jumppaa kuntosalilla.
60+-kuntotrimmin naiset tiistaiaamun jumpassa.

Vetelin apteekin farmaseutti Tanja Rannila toteaa, että he eivät varmaankaan olisi päätyneet työskentelyyn mukaan, mikäli apteekki ei olisi Liikkujan Apteekki. Lisäsysäystä antoi myös Rannilan kevään 2022 aikana tekemä Elintapaohjaajan koulutus. Koulutuksessa tuli esille liikuntaneuvonnan tarjoaminen kunnissa. Tätä Vetelin apteekki on sittemmin ollut suunnittelemassa yhteistyössä Vetelin kunnan kanssa.

Liikkujan Apteekki -työskentelyn myötä Vetelin apteekki on saanut paljon positiivista näkyvyyttä alueellaan ja toisaalta se on lisännyt apteekin asiantuntijoiden tietoutta palvelutarjottimen muista palveluista. Apteekissa on ihan tietoisesti ja strategisesti haluttu panostaa Liikkujan Apteekki -toimintaan niin, että se oikeasti näkyy apteekin arjessa ja tekemisessä.