Kuvassa teline, johon on liimattu Liikkujan Apteekki -tarra. Taustalla näkyy apteekin sisätiloja.

Liity mukaan liikkujan apteekiksi

Apteekit ovat osa suomalaista terveydenhuoltoa. Ne turvaavat lääkkeiden saatavuuden, mutta ovat myös merkittävä omahoidon tuki ja terveellisten elintapojen neuvoja.

Apteekit ovat terveydenhuollon matalan kynnyksen palvelupisteitä, joissa jokainen suomalainen voi keskustella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa aikaa varaamatta. Apteekissa selvitetään, hoituuko asiakkaan vaiva lääkkeettömällä hoidolla, kuten liikunnalla, vai tarvitaanko mahdollisesti lääkehoitoa. Hyödyntämällä apteekkeja matalan kynnyksen lähipalveluna kevennetään muun terveydenhuollon kuormitusta ja yhteiskunnan kokonaiskustannuksia.

Mikä Liikkujan Apteekki?

Liikkujan Apteekki -toiminta on apteekkien tarjoamaa itsehoitoon liittyvää tukea ja neuvontaa. Kyse on perinteisen palvelun rinnalla toimivista uusista lääkehoitoa tukevista palveluista. Yhteistyö apteekkien ja muun terveydenhuollon sekä liikuntatoimen välillä on olennainen osa toimintaa.

Liikkujan Apteekki -toiminnan hyödyt apteekille