Motionärens Apotek klistermärke på apoteket.

GÅ MED I MOTIONÄRENS APOTEK

Apoteken är en del av den finländska hälso- och sjukvården genom att trygga tillgången till läkemedel och ge råd om hälsosamma levnadsvanor.

På apoteket kan varje finländare diskutera med en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården utan att boka tid. Vid apoteket får kunden reda på om besväret kan hanteras med läkemedelsfri behandling, såsom motion, eller om det eventuellt behövs läkemedelsbehandling. Genom att dra nytta av apoteken som närservice med låg tröskel minskar belastningen på den övriga hälso- och sjukvården och de totala kostnaderna för samhället.

Vad är Motionärens Apotek?

Motionärens Apotek-verksamheten är stöd och rådgivning med anknytning till egenvård som ges av apoteken. Det är fråga om nya tjänster som stöder läkemedelsbehandling och som fungerar parallellt med den traditionella servicen. Samarbetet mellan apoteken och den övriga hälso- och sjukvården samt idrottsväsendet är en väsentlig del av verksamheten.

Grönt och tre små blåa kors.

Fördelarna med Motionärens Apotek-verksamheten för apoteken