En anställd på ett apotek presenterar produkter för kunden.

MÅNGA SÄTT ATT GENOMFÖRA VERKSAMHETEN

Som ett Motionärens Apotek finns det många sätt att lyckas. Det finns inte bara en enda modell att försöka uppnå, utan ni kan framhäva apotekets egna styrkor.

Olika verksamhetsmodeller är betydelsefulla för olika klienter. Genom att satsa på olika åtgärder kan ni tilltala kunderna individuellt och mångsidigt. Ni har chansen att göra ett bestående intryck på någons liv.

Motionärens Apotek-verksamheten kan genomföras på många olika sätt. För vissa kan det innebära att aktivt diskutera motion med kunderna och för någon annan att leda apotekets egen motionsgrupp. Ett apotek kanske anser att det är viktigt att vara en del av kommunens servicenätverk inom välbefinnande och hälsa, medan ett annat vill betjäna sina kunder genom att erbjuda dem en motionshylla.

”BLI INSPIRERAD OCH HITTA EN LÄMPLIG VERKSAMHETSFORM FÖR ERT APOTEK”

Motionärens Apotek inspirerar kunderna

För kunderna syns Motionärens Apotek-verksamheten i praktiken på många olika sätt:

Blå och tre små gröna kors.

Verksamhetsnivåer för Motionärens Apotek

Verksamhetsnivåer har skapats för Motionärens för att ge apoteket idéer med anknytning till inledning och utveckling av verksamheten. Med hjälp av nivåerna är det lätt att utveckla verksamheten så att den blir allt bättre. På så sätt kan apoteken göra hälsomotion till en av sina serviceprodukter.

Det väsentliga hos verksamhetsmodellen är att den är enkel och har flera nivåer. På bronsnivån är tröskeln för att inleda verksamheten låg för apoteket. På de högre nivåerna betonas samarbete och apotekens verksamhet är aktivare än på bronsnivån.

BRONSNIVÅSILVERNIVÅGULDNIVÅ
Apoteket har ställt fram material om hälsomotion och personalen kan berätta om innehållet i materialet.Apotekspersonalen kan berätta om rekommendationerna för hälsomotion.Flera personer i apotekets personal har gått utbildningar i hälsomotion.
På apoteket finns kommunens motionskalendrar och broschyrer om lokala aktörers motionsgrupper.Apotekspersonalen försöker målmedvetet föra fysisk aktivitet på tal med kunderna.Motionärens Apotek är en aktiv del av kommunens servicekedja för motion och välbefinnande.
Motionsmaterial från olika organisationer och patientguider finns framme på apoteket.Apotekets motionskontaktperson har gått utbildningar i hälsomotion.Apoteket ordnar olika hälsomotionsevenemang för sina kunder eller organiserar motionsgrupper antingen självständigt eller tillsammans med lokala aktörer.
Dekalen för Motionärens Apotek finns på apotekets dörr.Apoteket ordnar temadagar i samarbete med kommunen, den regionala idrottsorganisationen, folkhälsoorganisationer och -föreningar samt privata aktörer.Apoteket kommunicerar aktivt i sociala medier med hashtaggen #liikkujanapteekki.
Logon för Motionärens Apotek finns på apotekets webbplats eller så nämns Motionärens Apotek på webbplatsen.Apoteket hänvisar kunder till kommunens, föreningars och privata aktörers motionstjänster.Kraven på brons- och silvernivån uppfylls.
På apoteket har en eller flera motionskontaktpersoner.Apoteket har en motionshylla eller så har produkter och material med anknytning till motion ställts fram på annat sätt. 
Apoteket hänvisar kunder till kommunens motionsrådgivning.Kraven på bronsnivån uppfylls.