En glad man ser sig själv i spegeln.

10 TIPS FÖR träningSMOTIVATION

1. Titta inåt

När det gäller motionsmotivation är det särskilt viktigt att man upplever att nyttan med motionen är större än olägenheterna. Fundera alltså på faktorer som stöder motionen. Ger motionen dig glädje, gör den krämporna lättare eller är motion kanske ett bra sätt att bli mer aktiv i föräldraskapet? Det är lättare att upprätthålla motivationen när du är medveten om vad motionen ger dig.

2. Undvik svartvitt tänkande

Man behöver inte eftersträva perfektion när man rör på sig. Bli inte nedslagen även om du inte uppnår dina motionsmål, eftersom motgångar och pauser i vilket fall som helst kommer att uppstå. Följande övningar kan till och med gå bättre efter lite vila. Dessutom finns det skäl att komma ihåg att också lite regelbunden motion är ett bättre alternativ än orörlighet.

3. Engagemang leder till handling

Med hjälp av upprepningar och engagemang gör du småningom motionen till en vana. I något skede märker du att du inte längre behöver fatta ett separat beslut om att röra på dig varje gång. Kom ihåg att det alltid är svårast i början.

4. Den totala mängden motion avgör

Motion behöver inte betraktas som separata prestationer, eftersom all rörelse räknas och din kropp inte vet om du är på cykeltur eller på väg till arbetet. Motion enligt rekommendationerna för hälsomotion täcker endast cirka 1-2 procent av veckans timmar, och därför är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid ökad aktivitet vid sidan av motionsprestationerna.

5. Mål är uppmuntrande

Ställ upp realistiska och mätbara mål för dig själv. För att bibehålla motivationen lönar det sig att fundera över dagliga mål som är möjliga att uppnå och kan åstadkomma en känsla av att lyckas. Utöver kortsiktiga mål lönar det sig också att ställa upp mer långsiktiga mål. För att konkretisera målen lönar det sig att tala om dem med andra. Då kan du också få uppmuntran av dina närstående om det blir svårt.

6. Glädje över framsteg

Du kan följa utvecklingen till exempel med hjälp av mätare eller genom att anteckna hur det känns. Subjektiva upplevelser kan nämligen observeras snabbare än förändringar i kroppen, och du märker alltså genast positiva effekter som förbättrar motivationen.

7. Delad glädje är dubbel glädje

Överväg om det kunde vara mer motiverande att röra på sig tillsammans med en vän, make/maka eller grupp än att kämpa på ensam. När du rör på dig tillsammans med andra är du sannolikt mer engagerad i att motionera. Du har också någon som uppmuntrar dig och ni kan tala om allt möjligt samtidigt som ni motionerar.

8. Variation gör gott för kroppen och sinnet

När motionen har blivit regelbunden lönar det sig att fundera på att göra den mångsidigare. Kroppen vänjer sig nämligen vid den ansträngning den utsätts för och variation gör det lättare att upprätthålla intresset. 

9. Skaffa en manick

Med hjälp av en sportklocka eller stegmätare kan du ställa upp mål och följa framstegen, vilket hjälper dig att utöka i synnerhet den kortvariga aktiviteten. En manick kan alltså i bästa fall uppmuntra till motion och stöda motionen, men den kan också öka stressen och det är såklart möjligt att röra på sig också utan en manick.

10. Ha en kalender

Om du antecknar de dagliga/veckovisa målen är det också mer sannolikt att de förverkligas än om du endast skulle ha dem i tankarna. Förverkligade planer ger extra motivation, men kom ihåg att ställa upp realistiska mål.